Giới thiệu truyện

đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. có điều chết vì quả thưởng bonus. main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. liệu main...