• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Nanjamonja,Kinashi Haruka
  • Thể loại : Action, Adventure, Drama, Fantasy, Isekai

Giới thiệu truyện

câu chuyện về ... một anh hùng bị vứt bỏ? và sự trả thù của anh ta ở thế giới khác dặc biệt cậu ta là một đầu bếp đấy !