Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

đường triều thiếu nữ khương lúa xuyên qua ngàn năm qua đến hứa mắt xanh trước, vận mệnh dắt cái này vượt qua ngàn năm yêu thương. thiếu nữ quen thuộc hết thảy, đều đã biến thành lịch sử. thân bằng, hảo hữu, địch nhân, toàn bộ yên lặng tại 1,200 năm trước. thiếu niên thì không giữ lại chút nào, mang theo thiếu nữ mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. thống khổ, mê mang, tiếng hoan hô, cười nói đều đem lưu tại cái này thế giới mới.