Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

kiếm, bách binh vương giả! vương giả, chưởng khí phách dã! 
thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
bễ nghễ cổ kim khí như hồng
phiên giang đảo hải lăng vạn giới
tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
vạ...