Giới thiệu truyện

sau khi chết thảm được trùng sinh, dạ vương bạch dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch nữ oa chuyển thế. vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, bạch dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi!