• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Manhua, martial art, Mature, Adult

Giới thiệu truyện

một tác phẩm truyện giang hồ của khưu thụy tân, phần mở rộng của hỏa võ diệu dương.