Giới thiệu truyện

thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của lục đạo. hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. tình cờ đến được dị giới vào...