• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Manhua, hiện đại, đô thị

Giới thiệu truyện

Từ thanh niên nhà nghèo vô tình có được hệ thống làm giàu và cái kết...