Giới thiệu truyện

vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên huyền thiên bước lên kiếm đạo tu hành. từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại kiếm thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. mộ...