Giới thiệu truyện

cũng như mấy thằng main đi sang dị giới lập harem nhưng thằng này thích lập harem với mấy cây kiếm biến hình. khà khà.