Giới thiệu truyện

người ngồi trong nhà, họa cũng từ trên trời rơi xuống. cố cửu hi vốn đang nhàn nhã ngồi nhà ăn kẹo hoa quế, nhưng không ngờ dính bẫy của cha và ca ca ruột, bị nữ phẫn nam trang trói lôi vào kiệu hoa, thay ca ca gả cho đoạn tụ hoàng đế. từ đây trong cung bắt đầu cuộc sống gà bay chó chạy