Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

một người đang ông đánh mất tất cả/n/một sức mạnh toàn năng, [zero code] được nắm giữ trong tay anh ta./n/“người chơi kim su hyun, bạn có thực sự muốn quay ngược thời gian không?”/n/“tôi muốn quay lại 10 năm. vào lúc tôi mới đến đây. ”