Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

không ai tin tưởng tôi. bây giờ đã quá muộn để nói lời tin tưởng rồi! bạn thời thơ ấu của tôi, em kế của tôi và cô gái đeo kính cận hiện đang cố gắng làm quen với tôi. tôi không quan tâm nữa. hãy để tôi một mình. đây là câu chuyện tình yêu của shinjou-kun người đã mất hết niềm tin vào người khác.