Giới thiệu truyện

ở cái thế giới này, có hồ tiên, hà thần, thủy quái, đại yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh. chúng tu hành giả, khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái. luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn...