Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn
Đăng Xuất Tài Khoản Khỏi Mọi Thiết Bị
Bạn nhập email bạn đăng ký vào đây, hệ thống sẽ check thông tin và gửi link reset thiết bị vào cho mail của bạn.