Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

wolverine đã chết, bị chôn vùi trong adamantium. hội x-men mang thi thể trong kim loại của anh ta giấu đi. giữ bí mật về địa điểm. nhưng không có thứ gì là chôn giấu mãi được. tất cả chỉ là vấn đề thờ...