• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Adventure, Manhwa

Giới thiệu truyện

pháp sư 8 vòng mạnh nhất đế quốc bị hại chết và được hồi sinh