Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

siêu nhân đỏ hi sinh thân mình diệt boss, được chuyển sinh sang thế giới khác cùng đống đồ chơi của mình. và hành trình trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành của anh vẫn tiếp tục...