• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang Cập Nhật
  • Thể loại : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Giới thiệu truyện

ta gắng hết sức tiến vào thảo uyển, cố gắng sinh tồn trong sự sỉ nhục, chính là vì những gì mẫu thân nói.