Hệ Thống Tu Luyện Trong Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần  một trong những tác phẩm của tác giả  Tịnh Vô Ngân đã ra được hơn 250 chap tranh do web hamtruyen.com làm cho đến thời điểm hiện tại mặc dù tốc độ ra truyện không nhanh nhưng về phần nét vẽ của họa sĩ vẽ tranh thì phải gọi là tuyệt vời!

Nhưng bạn đã biết về hệ thống tu luyện của bộ truyện này chưa? Nếu chưa thì bây giờ cùng xem nhé!!

Cảnh giới tu luyện ( p1 p2 ) 
*** PHẦN 1
1. Khí vũ cảnh : phân chia 1-..9( đỉnh phong ) 

2. Linh Vũ Cảnh : phân chia 1-..9( đỉnh phong )

3.Huyền Vũ Cảnh: phân chia 1-..9 ( đỉnh phong ) 

4.Thiên Vũ Cảnh : phân chia 1-..9 ( đỉnh phong ) 


5.Tôn Vũ Cảnh: phân chia từ 1-...9 ( đỉnh phong ) 

6.Võ Hoàng Cảnh: hạ vị - trung vị - thượng vị

7.Đế cảnh : đại đế - thiên đế - thánh đế . 

8. Thánh vương cảnh : nửa bước - tiểu thành - đại thành - vô thượng - chí tôn( cảnh giới cao nhất ở cửu tiêu đại lục của lp) 

***…PHẦN 2

9.Thánh Hoàng Cảnh: nửa bước - tiểu thành - thành tựu - đại thành - cao nhất . 

10. Thánh Linh Hoàng Cảnh : nửa bước - tầng 1-..9 ( max) 

12. Thần Hoàng Cảnh: nửa bước - tầng 1-..9(max) 

13. Thần Tôn Cảnh  : nửa bước - hạ vị - trung vị - thượng vị ( chia làm 4 cấp sơ - trung - cao - chí tôn) 

14. Thần Đế Cảnh : nửa bước - tầng 1-...8 (max -k có tầng 9 )

15. Thần Tổ Cảnh, chia làm 5 phẩm cấp : phàm phẩm - linh phẩm - thánh phẩm - địa phẩm - thiên phẩm. 

16. Đạo cảnh ( từ arc main về Trái Đất cứu Thanh Hoàng Thiên Niệm Linh Kiều Thiên Kim Thải Nguyệt Lâm Tổ , đồng thời đánh nhau vs Thái Cổ Ma Vương, Ma mẫu Thánh Phật, Xi Vưu... R trở về Thống nhất tổ giới ) : chuẩn thiên đạo cảnh - ngụy thiên đạo cảnh - thiên đạo cảnh ( cảnh giới max của bộ truyện, main nắm giữ vũ trụ đại đạo pháp tắc .. Và cũng là cảnh giới tối thượng của Lâm Phong .

Bình Luận