Giới thiệu truyện

dương thiện - "nhà phê bình tác phẩm" đã từng nói: 
lão tử dù thành một con chó so với ngươi còn mạnh hơn! chuyện gì đến rồi sẽ đến, một cái hệ thống thần bí đã thực hiện "nguyện vọng" của hắn . ở đây, hắn sẽ lấy danh nghĩa một đầu phổ thông cẩu mở màn, nghịch tập đánh mặt chó ngạo thiên? xin bắt đầu ngươi biểu diễn...