Bạn nào đang dùng app IOS mà ứng dụng bị hết hạn, vui lòng vào app.truyensieuhay.com để tải bản beta mới. Bọn mình đang cố gắng đưa lên appstore, đồng thời cập nhật bản beta mới trước khi bản cũ bị hết hạn để đảm bảo việc đọc truyện của bạn không bị gián đoạn

Giới thiệu truyện

con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi niết bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản luân hồi.

võ chi cực, phá trời xanh, động càn khôn!   phân biệt đẳng cấp   thối thể – địa nguyên cảnh – thiên nguyên cảnh – nguyên đan cảnh – tạo khí cảnh – tạo hình cảnh – tạo hóa cảnh – niết bàn cảnh – sinh huyền cảnh – tử huyền cảnh – chuyển luân cảnh – luân hồi cảnh – tổ cảnh