Giới thiệu truyện

thiên vũ đại lục nhất đại truyền kỳ tần trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiế...