Giới thiệu truyện

một anh gosu lol chuyển giới thế nào lại vớ được bà chị quỷ vương.