• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Manhua, Supernatural

Giới thiệu truyện

Anh ấy là một thần y, nhưng a ấy cũng là .... đọc rồi biết =))))