• Yêu Thần Ký
  • Điểm Review : 5.0/5
  • 22676 người đã theo dõi truyện này
  • 1632737 lượt xem

Giới thiệu truyện

yêu thần vừa xuất, ai dám tranh phong
yêu linh sư mạnh nhất thánh linh đại lục nhiếp li, bởi vì một cuốn sách thần bí yêu linh thời không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất...